Seznam

Téma:Agentní simulace (velko)města
Vedoucí:Ing. Michal Jakob Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Analyzujte, navrhněte, implementujte a otestujte vybranou komponentu agentního simulátoru (velko)města. Přesná specifikace bude upřesněna po diskuzi se studentem i na základně jeho podnětů.

Možná témata zahrnují:

- modelování a simulace denního cyklu obyvatele města -- generování rozvrhu aktivit a jejich implementace ve složitém prostředí virtuálního města
- modelování a simulace městského a příměstského provozu, včetně souvislostí s hromadnou dopravou a parkováním
- modelování a simulace kriminality a ostatního nežádoucího chování
- datová analýza simulačních dat
- ergonomická, interaktivní vizualizace dat ze simulace města
- ...

Práce navazuje na úspěšný výzkumný projekt UrbanSim rozvíjený v Centru agentních technologií (ATG) ve spolupráci s firmou IBM. Student získá možnost podílet se na práci většího týmu v rámci většího softwarového celku, těžit z existujících znalostí studentů a zaměstnanců ATG a získat tak řadu cenných praktických zkušeností z návrhu a implementace složitého virtuálního světa.
Pokyny:V první části práce se student seznámí s existující simulační platformou a vypracuje rešerši existujících metod a nástrojů týkající se jeho vybraného tématu. V následujícím kroku vypracuje návrh řešení, ten implementujte a podrobí detailními empirickému zhodnocení. Výstup každé fáze student představí ostatním členům týmu a získá jejich zpětnou vazbu. Výstupem bude softwarová komponenta integrovaná do simulační platformy a podrobná zpráva. Podrobnější pokyny budou stanoveny podle typu práce a po diskuzi se studentem.
Literatura:Dodá vedoucí -- bude obsahovat vyvážený mix softwarových, aplikačních a teoretických, technických materiálů.
Realizace:SW aplikace, zpráva
Vypsáno dne:13.09.2010