Seznam

Téma:CTG prohlížeč pro mobilní platformu (Android)
Vedoucí:Ing. Václav Chudáček Ph.D., Ing. Michal Huptych Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Oponent:bude upřesněn
Popis:Cílem práce je implementovat a otestovat aplikaci pro mobilní CTG (CTG - kardiotokografie, záznam srdečních ozev plodu a děložních stahů). V rámci vývoje mobilního CTG zařízení pro domácí použití je třeba zobrazovat snímaný signál společně s výsledky analýzy signálu. Veškerá komunikace s bezdrátovou jednotkou u senzorů, vizualizace a analýza signálu probíhá na mobilním zařízení s Androidem.
Pokyny:- Seznamte se s SDK pro Android
- Seznamte se základy zpracování signálu pro CTG
- Implementujte SW pro vizualizaci a jednoduchou analýzu
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:SW aplikace pro Android
Vypsáno dne:16.09.2010