Seznam

Téma:Využití agentních technik pro boj s námořním pirátstvím
Vedoucí:Ing. Michal Jakob Ph.D., Ing. Ondřej Vaněk
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Analyzujte, navrhněte, implementujte a otestujte vybranou techniku pro boj s námořním pirátstvím a námořní kriminalitou obecně. Přesná specifikace bude upřesněna po diskuzi se studentem na základě jeho preferencí. Téma lze pojmout jak silně teoreticky, tak více aplikačně.

Možná témata zahrnují:
- agentní simulace námořního provozu
- plánování a řízení pohybu námořních patrol
- modelování a řešení interakcí mezi tranzitem, piráty a patrolami pomocí teorie her
- dynamické decentralizované formování tranzitních skupin pro průjezd adenským zálivem
- analýza a predikce rizika pirátských útoků
- analýza trajektorií námořních lodí
- ...

Práce bude součástí výzkumného projektu AgentC (http://agents.felk.cvut.cz/projects/agentc/) rozvíjeným v Centru agentních technologií (ATG) ve spolupráci s americkým ústavem pro námořní výzkum. Student získá možnost podílet se na práci většího týmu v rámci většího softwarového celku, těžit z existujících znalostí studentů a zaměstnanců ATG a získat tak řadu cenných praktických zkušeností z návrhu a implementace technik multi-agentních systémů.
Pokyny:V první části práce se student s projektem AgentC a vypracuje rešerši existujících metod a nástrojů týkající se jeho vybraného tématu. V následujícím kroku vypracuje návrh řešení, ten implementujte a podrobí detailními empirickému zhodnocení. Výstup každé fáze student představí ostatním členům týmu a získá jejich zpětnou vazbu. Výstupem bude softwarová implementace navržené metody integrované do simulační platformy a podrobná zpráva. Podrobnější pokyny budou stanoveny podle typu práce a po diskuzi se studentem.
Literatura:Dodá vedoucí.
Realizace:softwarový kód v jazyce Java, zpráva
Vypsáno dne:05.10.2010