Seznam

Téma:Detekce specifických korelátů v EEG během spánku i vigility
Vedoucí:Ing. Václav Gerla Ph.D., Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Student se seznámí s typickým projevem EEG během bdělosti a spánku a pokusí se identifikovat změny v signálu. Nalezené sekvence použije k analýze EEG zaznamenaného během fáze bdění a během spánku. Provede porovnání pomocí několika kritérií stanovených na základě metod zpracování signálu. Pokud bude téma realizováno jako BP, lze vypracovat pouze spánkovou nebo pouze bdělostní část. Potřebná EEG data budou studentovi poskytnuta.

kontakt: gerlav@fel.cvut.cz

Literatura:[1] Malmivuo J., Plonsey R., (1995): „Bioelectromagnetism: Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields”. New York: Oxford University Press. 512 p. ISBN 0-19-505823-2.
Realizace:kód v matlabu, přehledná visualizace výsledků
Vypsáno dne:13.05.2012