Seznam

Téma:Automatická analýza snímků z letecké archeologie
Vedoucí:Prof. Ing. Jiří Matas Dr.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Za příznivých klimatický podmínek se v leteckých a satelitních snímcích krajiny objevují jinak neviditelné stopy činnosti člověka, od doby neolitu až po současnost, např. poblíž hory Říp,
View Larger Map
Cílem diplomové práce je pomocí metod zpracování obrazu a strojového učení částečně automatizovat a zároveň zkvalitnit výsledky průzkumu. Práce se zaměří na některou z těchto úloh:
1. Optimální transformace mutlispektrálních snímků na základě strojového učení.
2. Automatické hledání struktur způsobených činností člověka.
Literatura:Práci povedeme společně s Doc. Martinem Gojdou, který je předním odborníkem v oblasti letecké archeologie a má k dispozici velké množství dat. Ne jako domácí stránce je řada odkazů na literaturu, např. souhrn nálezu z let 1992-2003 .
Vypsáno dne:12.05.2019