Seznam

Téma:Archivace emailů
Vedoucí:Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Milióny emailů za den pro desetitisíce domén a milióny uživatelů

Práce bude řešit následující problémy:
Objem ukládaných emailů, rychlost vyhledávání v uložených emailech, bezpečnost

Zkoumané technologie:
File systémy, distribuované filesystémy (např.: www.gluster.com), nové databázové enginy ( http://couchdb.apache.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/MongoDB, http://www.basho.com/Riak.html ad.)
Vypsáno dne:15.10.2010