Seznam

Téma:Analýza stávajících statistických dat emailů
Vedoucí:Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce
Popis:Tvorba algoritmů, které budou ze statistických dat tvořit pravidla k podpoře efektivního zpracování emailů (automatické blokace, upřednostňování atd.)

Očekávané výzvy a problémy:
Rychlost sběru dat, jejich vyhodnocení a v užitečném čase doručení výsledků do funkcí zpracovávajících emaily.

Zkoumané technologie:
Komunikační protokoly a jejich vlastnosti, databázová uložistě vhodné k těmto intenzivním úkonům, distribuce zátěže a logiky
Vypsáno dne:15.10.2010