Seznam

Téma:Detekce manuálně rozmazaných hran
Vedoucí:Stanislav Saic; Garant: Doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Při softwarové manipulaci s digitální fotografií pomocí copy-paste techniky se často dodatečně rozmazávají hrany, aby vizuální vjem nebyl narušen.
Cílem je vyvinout metodu, která bude detekovat manuálně rozmazané hrany.

Pokyny:Toto téma bylo navrženo Stanislavem Saicem, Ústav teorie informace a automatizace České akademie věd, http://zoi.utia.cz/. Kontaktujte jej přímo nebo přes Radima Šáru, sara@cmp.felk.cvut.cz, který garantuje externí diplomové práce. Oponent bude určen po dohodě s garantem.
Vypsáno dne:10.11.2010