Seznam

Téma:Detekce nekonzistentnosti v CFA
Vedoucí:Stanislav Saic; Garant: Doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Většina digitálních fotoaparátů a kamer používá jeden senzor s polem barevných filtrů (Color Filter Array) a RGB snímek získává interpolací. Tato interpolace se projevuje specifickou korelací, která je však často narušena při softwarové manipulaci. Cílem je kvantifikovat korelaci způsobenou CFA interpolací a hledat její přítomnost v různých částech snímku.

Pokyny:Toto téma bylo navrženo Stanislavem Saicem, Ústav teorie informace a automatizace České akademie věd, http://zoi.utia.cz/. Kontaktujte jej přímo nebo přes Radima Šáru, sara@cmp.felk.cvut.cz, který garantuje externí diplomové práce. Oponent bude určen po dohodě s garantem.
Vypsáno dne:10.11.2010