Seznam

Téma:Vizualizace EEG dat
Vedoucí:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je tvorba grafického rozhraní, které slouží ke zpracování a analýze EEG signálů. Student získá přístup k algoritmům vyvíjeným v rámci laboratoře BioDat a jeho cílem bude návrh a implementace uživateslkého rozhraní umožňující jednoduchou práci s daty a jejich vizualizaci.
Realizace:matlab, SW projekt
Vypsáno dne:18.11.2010