Seznam

Téma:Interaktivní hra modelující pirátství a protipirátské aktivity v Indickém oceánu
Vedoucí:Branislav Bošanský
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:
=============================
===== NEAKTIVNI TEMA =====
=============================
(vypsano 2011)


Projekt AgentC (http://agents.felk.cvut.cz/projects/agentc/), spolufinancovaný americkým ústavem pro námořní výzkum, se zabývá výzkumem inteligentních metod pro boj s námořním pirátstvím, které v současné době působí námořní dopravě obrovské a stále vzrůstající škody. Pro zamezení útokům na transportní lodě je v oblasti několik válečných lodí, nicméně vzhledem k velikosti oblasti je jejich efektivita velice nízká. Zlepšení je možné využitím herně-teoretických modelů, jejichž účinnost je ale třeba vyhodnotit proti chytrým protivníkům. Cílem projektu je za tímto účelem vyvinout jednoduchou interaktivní hru, ve které se hráči budou na straně pirátů (resp. válečných plavidel) snažit maximalizovat (resp. minimalizovat) počet úspěšných útoků výběrem vhodných útočných a obranných strategií. Součástí projektu bude i vytvoření modulu pro vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých strategií.

U studentů se očekává schopnost pracovat v týmu, programovat v jazyce Java a pracovat s kódem a API třetích stran. V případě zájmu mohou studenti na problému dále pokračovat v rámci individuálních projektů nebo diplomových prací.

Pokyny:Pokyny
1. Seznamte se s klíčovými informacemi týkajícími se námořního pirátství.
2. Seznamte se s platformou AgentC a s API Google Maps.
3. Problém analyzujte a dekomponujte na vhodné softwarové komponenty
4. Jednotlivé softwarové komponenty implementujte a integrujte do jednoho systému
5. Výsledný systém experimentálně ověřte na vybrané množině testovacích scénářů s lidskými hráči
Literatura:Dodá vedoucí
Realizace:kód v jazyce Java, dokumentace, projektová zpráva
Vypsáno dne:10.02.2011
Max. počet studentů:5
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce