Seznam

Téma:Koordinace a stabilizace pohybu robotů ve formaci
Vedoucí:doc. Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Seznamte se s metodami řízení formace mobilních robotů. Navrhněte a implementujte algoritmus umožňující koordinovaný pohyb mobilních robotů ve formaci zadaného tvaru. Implementujte metodu sdílení plánů jednotlivých členů formace, která zajistí vyhýbání se překážkám v pracovním prostoru robotů i kolizím mezi jednotlivými roboty formace. Předpoklady: znalost programování v C nebo v MATLABu.
Vypsáno dne:25.06.2012