Seznam

Téma:Plánování pohybu formace
Vedoucí:doc. Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Seznamte se s algoritmy pro plánování pohybu mobilního robotu. Vybranou metodu rozšiřte pro nalezení trajektorie, která je vhodná pro skupinu robotů pohybujících se ve formaci požadovaného tvaru. Algoritmus by měl zahrnovat možnost dočasné změny tvaru formace v případech, kdy řešení uvažující původní rozestavení robotů neexistuje (například při průjezdu skupiny robotů dveřmi). Předpoklady: znalost programování v C nebo v MATLABu.
Vypsáno dne:13.02.2012