Seznam

Téma:Lokalizace helikoptéry pomocí fůze senzorických dat
Vedoucí:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Seznamte se s metodami určování relativní polohy autonomně letící helikoptéry užitím odometrie. Navrhněte algoritmus pro fúzi dat z 3D gyroskopu a 3D akcelerometru. Navržený algoritmus rozšiřte o možnost periodické reinicializace odometrie využitím informace získané zpracováním obrazu z kamery helikoptéry. Zpracování obrazu není součástí práce. Proveďte analýzu vlastností navržené metody na základě experimentů s modelem čtyř rotorové helikoptéry AR.Drone. Předpoklady: znalost programování v C nebo v MATLABu.
Vypsáno dne:18.05.2011