Seznam

Téma:Agentní technologie pro inteligentní multi-modální dopravní systémy
Vedoucí:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Adaptivní, samoorganizující se multi-modální dopravní systémy jsou klíčovým trendem v organizaci a řízení dopravy. Jejich základem je průběžné sdílení informací o potřebách a pozici cestujících a o dostupných dopravních prostředcích a službách. Nad těmito informacemi pracuje koordinační mechanismus s tržními rysy, který optimálně kombinuje všechny typy dopravy, individuální i hromadné, dle aktuální poptávky a dostupnosti přepravních kapacit a to i v reálném čase. Výsledkem je systém, který se adaptuje na potřeby cestujících a zároveň umožňuje efektivnější využití dopravních prostředků, a tím snížení ekonomických nákladů i negativních dopadů na životní prostředí.
 
Práce bude součástí rozsáhlého mezinárodního projektu, který Centrum agentních technologií v této oblastí řeší a ve kterém navrhuje a implementuje platformu a algoritmy, které samoorganizaci v dopravních systémech umožní. Přesné zadání bude upřesněno dle zájmu studenta a aktuálních potřeb projektu, příklady možných témat:
 
- multi-modální plánovač tras pro vysoce dynamická prostředí
- vyjednávací algoritmy pro plánování tras a kapacit v poptávkové přepravě
- simulační nástroj pro vyhodnocování efektivity optimalizačních algoritmů samoorganizující se dopravy
- internetových platforma a sada API pro integraci koordinačních algoritmů se systémy dopravců a systémy pro zadávání dopravních požadavků
Pokyny:Budou upřesněny po diskuzi se studentem.
Literatura:Bude upřesněna.
Realizace:SW kód, dokumentace, zpráva
Vypsáno dne:07.06.2011