Seznam

Téma:Rehabilitace pacinetů trpící CHOPN pomocí mobilní aplikace
Vedoucí:Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Oponent:MUDr. Filip Spaniel Ph.D.
Popis:Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN, COPD) je závažné onemocnění, jehož hlavním rysem je bronchiální obstrukce (omezený průtok vzduchu v průduškách), která není plně reverzibilní a vzniká na podkladě abnormální zánětlivé reakce na škodlivé látky a plyny ve vdechovaném vzduchu. Duležitým nástrojem pro rehabilitaci tohoto onemocnění je zvýšená pohybová aktivita. Mobilní aplikace by měla podpořit zvýšenou denodenní fyzickou aktivitu minimálně po dobu 30 minut. Aplikace by měla odhadnout frekvenci chůze a pomocí zpětné audio vazby udržet frekvenci chůze. Zpětná vazba je řešena poslechem hudby, pokud' intenzita chůze poklesne, zvýši se šum ve sluchátkách.

Pokyny:1) Navrhněte a implementujte aplikaci pro podporu rehabiltace pacientů s CHOPN
2) Implementujte dotazník pro vyhodnocení ergonometrie apliakace
3) Aplikaci validujte na vzorku několika probandů trpící CHOPN
Literatura:1) COPD guidelines: http://www.goldcopd.org/
Realizace:Aplikace běžící pod OS Android, telefon Google Nexus S
Vypsáno dne:17.05.2019