Seznam

Téma:Hybrid Cloud
Vedoucí:Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Dobrovolná odborná práce
Popis:popište současný stav cloud computingu, tj. poskytovatelů IaaS a PaaS z pohledu veřejného a privátního cloudu. Analyzujte a popište nabízená řešení, operační systémy pro privátní cloud. Navrhěte a implementujte privátní cloud. Napište SaaS aplikaci, která bude dovolovat spoštění úloh na veřejném i privátním cloudu. Aplikaci navrhněte tak aby oprimalizovala spouštění úloh tak aby byla zaručena co největší dostupnost a současně nízká cena.
Vypsáno dne:23.06.2011