Seznam

Téma:iPad aplikace
Vedoucí:Ing. Jan Šedivý CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Individuální projekt
Popis:v této diplomové práci se chci soustředit na návrh aplikace, která je napsaná pro iPad a iPhone v nativní podobě. Klientská, iPad aplikace bude komunikovat se sérvrovou částí aplikace s perzistencí. Sérvrová část nebude součástí aplikace, ta bude existovat v podobě známého REST API (Google cloud, iCloud). Nativní aplikace by měla mít schopnost mimo jiné zaznamenávat na sérver fotky, geolokaci a výstupy z dalších mobilních sensorů. V práci bude třeba analyzovat vývojová prostředí pro návrh aplikací a vybrat vhodné pro skutečnou implementaci.
Vypsáno dne:23.06.2011