Seznam

Téma:Aplikace pro analýzu intrakardiálních signálů
Vedoucí:Ing. Václav Křemen Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Oponent:Pavel Kordík
Popis:Analýza intrakardiálních signálů patří v průběhu důležitých operací srdce k základním opěrným bodům operatéra. V současné existuje pro ablaci fibrilace síní základ databáze signálů a webová aplikace, která umožňuje pozdější analýzu již zaznamenaných signálů, případnou výuku lékařů nebo optimalizaci automatických klasifikátorů signálu pro další operace. Tuto databázi vytvořili studenti našeho oboru. V dalších fázích vývoje databáze a aplikace je nutné naplnit databázi signály, doladit webové rozhraní a implementovat některé metody zpracování intrakardiálních signálů.
Pokyny:1.Seznamte se s problematikou zpracování a vyhodnocování intrakardiálních (A-EGM) signálů.
2.Naplňte vytvořenou strukturu databáze daty reálných naměřených intrakardiálních signálů, včetně dostupných parametrů měření a otestujte jejich následné zobrazování a hodnocení.
3. Dolaďte a doplňte modul webového rozhraní v jazyce php tak, aby umožňoval využití naprogramovaných m-skriptů pro zpracování reálných naměřených A-EGM signálů, které byly do databáze uloženy.
4.Vytvořte podrobnou dokumentaci aplikace tak, aby mohla být využívána lékaři.
Literatura:Dodá vedoucí práce.
Realizace:SW projekt, kód v php a matlabu.
Vypsáno dne:17.09.2012