Seznam

Téma:Využití 3D senzorů (MS Kinect) pro rehabilitační aplikace v prostředí .NET
Vedoucí:Ing. Jan Hrdlička , Ing. Jiří Wild
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Student v součinnosti s lékaři rehabilitačního centra navrhne a implementuje aplikaci využívající 3D senzor Microsoft Kinect, jejímž účelem bude motivace pacientů k pravidelné rehabilitaci. Aplikace bude vyvíjena v programovacím prostředí Microsoft Visual Studio .NET, v programovacím jazyku C#, C++ či Visual Basic. Ke komunikaci se senzorem student využije Kinect for Windows SDK od firmy Microsoft.
Pokyny:1) Seznamte se s Microsoft Kinect for Windows SDK, otestujte jeho možnosti a způsob komunikace se senzorem.
2) Na základě komunikace s lékaři rehabilitačního centra navrhněte motivační aplikaci využívající senzor Kinect a implementujte ji.
3) Otestujte aplikaci na pacientech, vyhodnoťte užitečnost navržené aplikace.
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:17.10.2011