Seznam

Téma:Vývoj multiplatformní knihovny pro přístup k API 3D senzoru (MS Kinect)
Vedoucí:Ing. Jiří Wild , Ing. Jan Hrdlička
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Student se zapojí do vývoje open-source Java knihovny pro komunikaci s 3D senzory pomocí OpenNI API. OpenNI API umožňuje spolupráci s 3D senzory na všech běžně používaných operačních systémech (MS Windows, Mac OS X a Linux), nicméně aplikace vyvinuté v jednom OS musí být pro použití v jiném složitě portovány. Knihovna v jazyce Java plně podporující API OpenNI umožní dobrou přenositelnost aplikací využívajících běžně dostupné 3D senzory (MS Kinect, Asus Xtion).
Pokyny:1) Seznamte se s OpenNI API.
2) Seznamte se s dosavadním stavem implementace OpenNI API v knihovně SimpleOpenNI.
3) Doplňte knihovnu SimpleOpenNI o chybějící API volání z OpenNI.
4) Otestujte přenositelnost aplikací využívajících 3D senzory mezi různými OS.
Vypsáno dne:17.10.2011