Seznam

Téma:Kognitivní modelování v simulačním software Emergent
Vedoucí:Mgr. Karla Štěpánová Ph.D., Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Kognitivní procesy jsou procesy jimiž si člověk uvědomuje a osvojuje svět.

Student se seznámí s kognitivní architekturou Laebra a v simulačním software Emergent bude modelovat pomocí neuronových sítí vybraný kognitivní jev (například početní operace, rotaci objektů, zpracování zvukové či vizuální informace apod.).
Emergent je simulační software určený pro tvorbu komplexních a pokročilých modelů fungování mozku a kognitivních procesů.
Vypsáno dne:11.11.2011