Seznam

Téma:Tvorba modulů pro humanoidního robota Pepper
Vedoucí:Michal Vavrečka; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Oponent:Karla Štěpánová
Popis:Student se seznámí s robotem Pepper a jeho simulačním softwarem Gazebo. Po prozkoumání stávajících modulů sloužících k modelování jednotlivých kognitivních funkcí (pozornost, vnímaní, paměť, orientace, rozhodování, ovladání motoriky) vytvoří vlastní komponenty pro tento systém. Ty budou následně otestovány v simulátoru. Student si může vybrat vhodnou testovací úlohu
Pokyny:Prostudujte materiály ohledně robota Pepper
Otestujte stávající moduly pro interakci s člověkem
Navrhněte vylepšení stávajících modulů
Implementujte řešení a otestujte v reálném robotovi.
Literatura:http://doc.aldebaran.com/2-4/home_pepper.html
Realizace:SW+HW projekt
Vypsáno dne:26.04.2018