Seznam

Téma:Plánování a řízení robotu imitujicího robotický roj
Vedoucí:doc. Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Student se seznámí s algoritmy pro řízení a plánování pohybu lanových robotů. Vybranou metodu naimplementuje a přizpůsobí potřebám lanového multi-robotu, který je vyvíjen na katedře pro verifikaci umělých rojů inspirovaných skupinovým chováním pozorovaným v přírodě. Vlastní práce bude zahrnovat rozšíření základních principů řízení lanového robotu do systému umožňujícího koordinovat pohyb multi-robotu a zabránit tak kolizím uvnitř soustavy. Funkčnost navrženého a implementovaného systému bude ověřena v simulátoru a experimenty s reálným robotem. Předpoklady: znalost programování v C.
Vypsáno dne:25.06.2012