Seznam

Téma:Zpracování multikanálových biologických signálů v reálném čase
Vedoucí:Ing. Václav Gerla Ph.D., Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Student se seznámí s metodami zpracování signálů v reálném čase a navrhne modulární systém, umožňující zpracování multikanálových biologických záznamů a visualizaci přechodů mezi ruznými stavy měřené osoby. Navržené řešení student implementuje a ověří nad reálnými EEG záznamy.

Realizovaná aplikace bude obsahovat tyto části: modul pro načítání dat ze souboru nebo měřícího zařízení, filtrace signálu, adaptivně prováděná segmentace signálu, parametrický popis a klasifikace nalezených segmentů do tříd dle předem definovaných trénovacích vzorů, přehledná vizualizace všech zjištěných výsledků.

kontakt: gerlav@fel.cvut.cz

Pokyny:Bude-li práce zadána jako BP/PMI/PRO, bude její rozsah menší.
Literatura:[1] Malmivuo J., Plonsey R., (1995): „Bioelectromagnetism: Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields”. New York: Oxford University Press., 512 p, http://www.bem.fi/book/.

[2] E. Niedermeyer and F. H. Lopes Da Silva (1995): „Electroencephalography: basic principles, clinical applications, and related fields, volume 1. Lippincott Williams & Wilkins, 2005.

[3] S. Sanei and J. A. Chambers (2007). EEG Signal Processing. Wiley-Interscience.

[4] Sophocles J. Orfanidis, (1995): Introduction to Signal Processing. Prentice Hall, 798 p, http://www.ece.rutgers.edu/~orfanidi/intro2sp/.
Realizace:kódy, dokumentace
Vypsáno dne:10.05.2019