Seznam

Téma:Vizualizace monitoringu infrastruktury v OpenStacku / cloud, web. programování
Vedoucí:Ing. Tomáš Vondra Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Na rozdíl od Amazon Web Services neobsahuje OpenStack žádnou podporu pro sledování zátěže viruálních strojů a automatické škálování. Data se sbírají ale není vizualizace.
Individuální projekt: Nastudujte problematiku monitorování zátěže ve virtualizovaném linuxovém prostředí (libvirt, collectd, RRDtool, Ceilometer..). Dále se naučte používat řádkové API cloudu OpenStack.
Pokyny:V prostředí IaaS systému OpenStack navrhněte a implementujte nadstavbu realizující monitoring výkonu jednotlivých virtuálních strojů zachovávající oddělení uživatelů. Tyto informace uživatelům prezentujte v jednoduchém webovém rozhraní. Administrátor navíc bude vidět i zátěž fyzických strojů vedle na všech nich běžících virtuálních strojů. Systém bude poskytovat API, které bude exportovat aktuální hodnoty zátěže pro případný autoscaler.
Realizace:Webová aplikace
Vypsáno dne:04.06.2014