Seznam

Téma:Rekurentní neuronové sítě pro zpracování biosignálů
Vedoucí:Ing. Martin Macaš Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:GL
Popis:Cílem je implementovat, a otestovat vybranou rekurentní síť pro zpracování biologického signálu. Konkrétní signál si řešitel vybere libovolně z následujícího seznamu: EEG, EOG, EKG.
Pokyny:Řešení bude implementováno v Matlabu. Hlavní důraz bude kladen na správnou validaci celého systému.
Vypsáno dne:17.09.2012