Seznam

Téma:Algoritmy pro analýzu HRV
Vedoucí:Ing. Jakub Kužílek Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Cílem práce je implementovat základní algoritmy pro analýzu variability srdečního rytmu, vyhodnotit jejich účinnost a navrhnout jejich zlepšení a implementovat ho. Algoritmy budou testovány na reálných databázích.
Literatura:Dodá vedoucí práce.
Vypsáno dne:17.09.2012