Seznam

Téma:Klasifikace složitosti síňových elektrogramů.
Vedoucí:Ing. Václav Křemen Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Student se seznámí s metodami zpracování a vyhodnocování A-EGM signálů (atrial electrogram), problematikou klasifikace a statistické analýzy a implementuje nástroj umožňující klasifikaci (rozřazení) A-EGM signálů do tříd složitosti (komplexity).

Student bude mít k dispozici reálné A-EGM záznamy pořízené v průběhu ablace fibrilace síní a trénovací množinu sestavenou elektrofyziologem.

Kontakt: Václav Křemen, vaclav.kremen@fel.cvut.cz

Pokyny:Práce bude realizována v prostředí programu Matlab.
Literatura:Dodá vedoucí práce.
Realizace:Kód v jazyce Matlab.
Vypsáno dne:04.10.2012