Seznam

Téma:Analýza svalových signálů EMG.
Vedoucí:Ing. Václav Křemen Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Student se seznámí se základy měření svalové aktivity pomocí povrchového EMG. V jazyce Matlab navrhne metody parametrizace EMG signálu a porovná jejich využití pro analýzu síly, únavy a pohybu.

Kontakt: Václav Křemen, vaclav.kremen@fel.cvut.cz

Pokyny:Vypracování analýzy EMG signálu v a implementace jazyce Matlab.
Literatura:Dodá vedoucí.
Realizace:Kód v jazyce Matlab.
Vypsáno dne:04.10.2012