Seznam

Téma:Smart Grid: Intelligent Scheduling of Hybrid and Electric Vehicles Storage Capacity
Vedoucí:Ing. Martin Macaš Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Apply a random search heuristic (genetic algorithm, particle swarm, or any other) to problem of intelligent scheduling of hybrid and electric vehicle storage capacity in a parking lot for profit maximization in grid power transactions.
Pokyny:1. implement the application
2. perform experimental evaluation
Literatura:Hutson et al., Intelligent Scheduling of Hybrid and Electric Vehicle Storage Capacity in a Parking Lot for Profit Maximization in Grid Power Transactions, 2008.
Realizace:Matlab, Java, ...
Vypsáno dne:30.10.2012