Seznam

Téma:Rozhraní pro komunikaci mezi multi-agentním systémem a sensory/akčními členy mechatronického systému
Vedoucí:Ing. Pavel Vrba Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Cílem je vytvořit nástroj v jazyce Java, pomocí kterého bude možné z multi-agentního systému přistupovat k hodnotám senzorů a akčních členů řízeného mechatronického systému. Řešení bude využívat standardu OPC-UA pro komunikaci v průmyslové automatizaci. Součástí projektu bude i návrh a implementace základního uživatelského rozhraní.
Realizace:kód v jazyce Java, dokumentace API
Vypsáno dne:20.11.2012