Seznam

Téma:3D vizualizace v multi-agentních systémech
Vedoucí:Ing. Petr Kadera
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Cílem je seznámit se s dostupnými knihovnami pro 3D vizualizaci v jazyce Java a pomocí několika z nich vytvořit jednoduchý referenční 3D model. Na základě tohoto experimentu bude vybrána nejvhodnější knihovna, ve které student vytvoří komplexní 3D vizualizaci pro průmyslový multi-agentní systém.
Realizace:kód v jazyce Java, dokumentace API
Vypsáno dne:20.11.2012