Seznam

Téma:Multi-agentní systém pro simulaci energeticky autonomních komunit
Vedoucí:Ing. Pavel Vrba Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Cílem je seznámit se s problematikou distribuované výroby, přenosu a spotřeby elektrické energie v rámci omezené komunity a vytvořit simulaci chování této komunity pomocí prostředků multi-agentních systémů.
Realizace:kód v jazyce Java, dokumentace API
Vypsáno dne:20.11.2012