Seznam

Téma:Konfigurační nástroj pro multi-agentní simulátor elektrické rozvodné sítě
Vedoucí:Ing. Petr Kadera
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Cílem je seznámit se s prostředím Eclipse RPC pro tvorbu uživatelských aplikací a vytvořit v něm nástroj, který bude sloužit pro konfiguraci a ovládání multi-agentní simulace energeticky autonomních komunit.
Realizace:JAVA, aplikace v Eclipse RPC, uživatelský manuál
Vypsáno dne:20.11.2012