Seznam

Téma:Tvorba webu, mob.aplikace nebo streamingu pro neziskovou TV / web prog., mob.prog., video
Vedoucí:Ing. Tomáš Vondra Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Czech-American TV, nezisková televize českých krajanů v USA, nás požádala o vylepšení webové prezentace www.catvusa.com pro američany o České republice nebo stránky www.americantravelshow.com pro čechy o Americe.

Projekt: Ve spolupráci s producentem a technikem televizní stanice sepište požadavky na webovou aplikaci. Požadavky analyzujte a navrhněte jejich řešení pomocí moderních webových technologií. Popište vybrané technologie a diskutujte alternativy. Některá zadání navazují na již existující studentské práce.
Pokyny:Na výběr je několik projektů, ale lze je i kombinovat:
1. Vytvořit mobilní aplikaci na Android pro CATVUSA. Už je hotovo několik fragmentů.
2. Vytvořit mobilní aplikaci na iOS pro AmericanTravelShow.
3. Navrhnout metodu překódování videa a vytvořit vlastní prehrávač HTML5 videa, ideálně kompatibilní s formátem HTTP Live streaming od Apple (H.264 nasekané na chunky s připojeným indexem). Teď je video v H.264.
4. Vytvořit aplikaci na chytré televize Samsung (nebo podobné zařízení) a) pro CATVUSA b) pro AmericanTravelShow.
5. Na plzeňské univerzitě vznikl anglicko-český slovník slovnik.zcu.cz. Zabudujte ho do stránek CATVUSA, např. do Czech Class, včetně možnosti přidávat nová slova.
Realizace:webová aplikace nebo mobilní aplikace nebo serverový backend
Vypsáno dne:04.06.2014