Seznam

Téma:IP lůžko. Sensorika a zpracování dat přímo na lůžku
Vedoucí:Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc., Ing. Jaromír Doležal PhD.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Jiří Chod
Popis:Studie potřeb a možností tzv. IP lůžka, tedy přímo připojitelného do sítě LAN s vlastní WEB adresou a zpracováním i přechodným ukládáním dat získaných o osobě z lůžka
Například pravidelné měření váhy, záznam otřesů – převalování na lůžku, měření délky spánku. Rozlišení klidného a neklidného spaní, přítomnost, nepřítomnost na lůžku, odchody na WC (ve spojení s detektory na WC) apod.
Vypsáno dne:01.02.2017