Seznam

Téma:WEB server lůžka pro asistovanou osobu
Vedoucí:Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc., Ing. Jaromír Doležal PhD.
Vypsáno jako:Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce
Popis:Proveďte studii technických požadavků na dálkový monitoring lůžka – výčet přenášených veličin a alarmů
Proveďte rešerši technických prostředků pro přenos dat do centrálního pultu asistence.
Vypsáno dne:28.01.2013