Seznam

Téma:Detekce a analýza hluku v místnosti
Vedoucí:Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc., Ing. Jakub Kužílek Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Jiří Chod
Popis:Podobně jako analýza obrazu a jeho změn z IR kamery by mohla být užitečná analýza hluku v místnosti spojená s analýzou řeči nebo výkřiků vydávaných v mezních situacích – volání o pomoc apod.
Analýza by mohla pracovat s více mikrofony rozmístěnými v místnosti a porovnáním signálu by možná bylo možno odstranit šumy, zvýšit citlivost, eliminovat trvalý hluk pozadí, ze síly signálu identifikovat pozici zdroje zvuku.
Výsledky detekce zapracovat do algoritmů pro řízení domu/bytu
Zde je problém se zachováním soukromí. Proto je nutné v rámci návrhu zohlednit i tuto záležitost.
Vypsáno dne:28.01.2013