Seznam

Téma:Ovládání místnosti gesty – integrace MS-Kinect nebo Asus-Xtion se systémem Foxtrot
Vedoucí:Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D., Ing. Jaromír Doležal PhD.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Jaromír Klaban, TECO
Popis:Proveďte rešerši HW a SW možností propojení videodetekčního zařízení Kinect/ASUS na platformu Linux.
Proveďte rešerši metodiky a možností zpracování video obrazu resp. gest, možnost jejich uživatelského nastavení
Vytvořte minimalizovaný seznam gest, které by bylo možno využít pro základní ovládání zařízení v místnosti, resp. k vyvolání několika druhů alarmů.
Vypsáno dne:28.01.2013