Seznam

Téma:Restartování, nebo meta-optimalizace?
Vedoucí:
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Algoritmy lokálního prohledávání (LS) nacházejí jen lokální optimum optimalizačních problémů. Obvyklým způsobem, jak zvýšit jejich šanci na nalezení globálního optima, je restartování algoritmu. Existuje ale mnoho strategií určujících, kdy a jak restart provést, a mnohé z nich jsou parametrizované. Volba nejvhodnější restartovací strategie je složitý problém sám o sobě. Alternativou k restartování jsou různé meta-optimalizační algoritmy. Tyto algoritmy obsahují několik LS algoritmů spuštěných současně a v každé iteraci se rozhodují, které s nich dostanou šanci provést další krok při hledání optima. Restartování je nahrazeno spouštěním mnoha algoritmů z různých míst prostoru řešení; rozhodnutí o tom, kdy algoritmus restartovat, je tak nahrazeno rozhodováním o tom, které algoritmy nechat pokračovat. Cílem tohoto projektu je porovnat restartovací strategie a meta-optimalizační algoritmy z hlediska obtížnosti hledání parametrů a z hlediska úspěšnosti výsledného algoritmu.
Pokyny:1) Seznamte se s existujícími restartovacími strategiemi a metaoptimalizačními algoritmy, pokuste se je kategorizovat a vypracujte jejich přehled.
2) Zvolte alespoň 2 univerzální restartovací strategie a alespoň 2 metaoptimalizační algoritmy a na vybrané podmnožině problémů nalezněte jejich optimální nastavení a ta porovnejte na zbylých referenčních úlohách.
3) Výsledky statisticky vyhodnoťte.
Literatura:Dodá vedoucí práce.
Realizace:implementace, výsledky experimentů, závěrečná zpráva
Vypsáno dne:07.02.2013