Seznam

Téma:Řízení a stabilizace čtyř-rotorové helikoptér v úloze autonomního přistávání
Vedoucí:doc. Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Cílem projektu je umožnit autonomní vzlet a následné přistání bezpilotní helikoptéry na základě vzájemné vizuální lokalizace letounu a heliportu. Součástí práce bude výcvik řízení bezpilotních helikoptér skupiny inteligentní mobilní robotiky a aktivní účast při experimentech s robotickými roji. Student se v rámci práce seznámí s funkcí modulu relativní lokalizace a základní stabilizace helikoptéry, na jejímž základě navrhne a implementuje zpětnovazebné řízení vhodné pro autonomní přistávání. Úloha je vhodná pro studenty se základní znalostí C.
Vypsáno dne:11.06.2013