Seznam

Téma:Tvorba kogniivních modulů pro humanoidního robota Bioloid
Vedoucí:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Cílem práce je vytvoření specifických schopností pro autonomního humanoidního robota Bioloid. Student se nejprve seznámí s funkcemi a ovládáním robota a vytvoří specifický modul, který rozšíří robotovy schopnosti. Jedná se o možnost robota rozeznávat objekty v prostředí, reagovat na jednotlivá slova, umět uchopovat předměty apod. Konkrétní úloha bude specifikována po úvodní konzultaci. Způsob realizace by měl byt založen (ale není limitován) na metody strojového učení. Funkčnost systému bude ověřena na definované úloze.
Pokyny:Nastudovat technické podrobnosti týkající se robota Bioloid Premium
Naučit se ovládat robota
Navrhnout tvorbu specifického modulu
Realizovat modul
Ověřit činnost modulu na konkrétní úloze
Literatura:http://www.robotis.com/xe/BIOLOID_Premium_en http://incognite.felk.cvut.cz
Realizace:sw hw projekt
Vypsáno dne:25.06.2013