Seznam

Téma:Prohledávání neznámého prostoru ve 3D
Vedoucí:RNDr. Miroslav Kulich Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:Prohledávání neznámého prostoru je komplexní úloha vyžadující řešení základních robotických úloh: od plánování trajektorií, řízení, stavby mapy, lokalizaci, až po generování cílů, kam v dalším kroku jet. Cílem práce bude vyvinout softwarové prostředí pro realizaci prohledávání ve 3D. Hlavní důraz přitom bude kladen na reprezentaci prozkoumávaného prostoru a plánování v této reprezentaci. Předpoklady: znalost programování v C/C++.
Vypsáno dne:28.06.2013