Seznam

Téma:Decentralizované prohledávání neznámého prostoru
Vedoucí:RNDr. Miroslav Kulich Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:V rámci diplomové práce T. Juchelky vznikl rámec pro prohledávání neznámého 2D prostředí využívající geometrickou reprezentaci tohoto prostředí. Cílem práce bude tento rámec dále rozšířit tak, aby byla plně decentralizovaná. Součástí práce bude rovněž implementace vybraných metod pro decentralizovaný přidělování cílů jednotlivým robotům a experimentální ověření rámce s reálnými roboty Katedry kybernetiky. Předpoklady: znalost programování v C/C++.
Vypsáno dne:28.06.2013