Seznam

Téma:Vizualizace výrobních plánů zachycených v ontologii
Vedoucí:Ing. Pavel Vrba Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Úkolem studenta bude seznámit se se základními principy ontologií a jazyky (OWL, RDF) a nástroji pro práci s nimi (Protégé, APache Jena). Cílem pak bude vytvořit nástroj pro vizualizaci a editaci plánů výroby v leteckém průmyslu, které jsou zachyceny právě pomocí znalostní ontologie. Plán výroby se obecně skládá z posloupnosti operací, kdy každá z nich má přiřazeny určité zdroje (jako jsou pracovníci, stroje a nástroje, materiál, apod.), má určitou dobu trvání, precedence, atd. Tato práce je součástí evropského projektu ARUM, který je zaměřen na optimalizaci výrobních procesů společnosti Airbus a některých jeho dodavatelů (Iacobucci).
Realizace:Java + některá z knihoven pro vizualizaci (např. JavaFX), dokumentace API, uživatelský manuál
Vypsáno dne:08.07.2013