Seznam

Téma:Automotive Lighting
Vedoucí:
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Diplomové práce vypisované firmou Automotive Lighting


Konuzultujte prosím vybrané téma s garantem/tutorem vašeho oboru.

Informace od firmy: Studenty prosím odkažte na personální oddělení AL: Marcela Brožová / marcela.brozova@al-lighting.com, tam již vyřídí vše potřebné. Ke komunikaci s personálním by si měli připravit strukturovaný životopis a motivační dopis, vysvětlující motivaci k tomu psát závěrečnou práci právě u AL. Tyto a veškeré další nutné informace jsou ale k nalezení na výše uvedené stránce.
Vypsáno dne:23.09.2013