Seznam

Téma:Pokročilá analýza EEG pomocí pravděpodobnostní lokalizace zdrojů
Vedoucí:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako:Semestrální projekt
Popis:Student provede analýzu EEG signálu z kognitivního experimentu a aplikuje metodu MPT na signál. Následně provede rozbor analýzy a interpretaci výsledků. Výsledky porovná s podobnou metodou (DIPFIT)
Pokyny:1. Rešerše literatury týkající se MPT
2. Seznámení se s programem EEGLAB
3. Analýza dat v toolboxu MPT
4. Vizualizace výsledků
5. Porovnání s DIPFIT
Realizace:kod v matlabu
Vypsáno dne:08.10.2013