Seznam

Téma:Blackbox model spotřeby plynu a vnímaného komfortu při vytápění budovy
Vedoucí:Ing. Martin Macaš Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Oponent:Pavel Vrba
Popis:Dostanete data popisující vstupy (počasí, nastavení požadovaných teplot, ...) a výstupy (spotřeba, komfort). Cílem je vytvořit a SPRÁVNĚ validovat model těchto dat založený například na umělé neuronové síti. Zadání předpokládá pouze základní znalost programování v prostřed Matlab nebo Java, ale na druhou stranu také kreativitu a ochotu důkladně natudovat problematiku.
Pokyny:1 důkladně prozkoumejte zadání a data
2 najděte současné state of the art přístupy
3 vytvořte model
4 validujte model
Literatura:Bude dodána vedoucím při zadávání práce.
Realizace:Matlab nebo Java
Vypsáno dne:22.11.2013