Seznam

Téma:Návrh virtuálního průvodce – avatara pro podporu léčby chronických nemocí
Vedoucí:Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:MUDr. Miloš Mráz, Ph.D.
Popis:Motivace pacientů je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají zásadní význam pro dlouhodobou léčbu chronických nemocí, např. diabetes mellitus. Virtuální realita a 3D animace nabízejí efektivní způsob, jak adherenci pacienta podpořit a to pomocí virtuálního průvodce - avatara. Cílem práce je implementace virtuálního původce (např. pejsek, animovaná postava jako Pou) pro OS Android, který reaguje na interakci uživatele s mobilním telefonem.

Pokyny:1) Seznamte se s problematikou problematikou léčby diabetes mellitus a vlivu dlouhodobé motivace (adherence) na správnou kompenzaci diabetes
2) Implementujte virtuálního průvodce jako službu běžící na pozadí v OS Android 4.x.
3) Provědte malou pilotní studii (cca 5 pacientů) a vyhodnot'tě užitečnost navržené aplikace
Literatura:1) Giuseppe Riva, The Key to Unlocking the Virtual Body: Virtual Reality in the Treatment of Obesity and Eating Disorders, J Diabetes Sci Technol. 2011 March; 5(2): 283–292
2) Skip Rizzo A, Lange B, Suma EA, Bolas M, Virtual reality and interactive digital game technology: new tools to address obesity and diabetes, J Diabetes Sci Technol. 2011 Mar 1;5(2):256-64
Realizace:aplikace pro OS Android
Vypsáno dne:17.05.2019